Gastkinderen en ZMOK-scholen

Gastkinderen

In ons gezin is er plaats voor maximaal twee jongeren welke door Emir Europe bij ons geplaatst kunnen worden. De jongeren zijn in de leeftijd van 12 – 21 jaar en lopen in Nederland vast, door diverse omstandigheden. Hen wordt dan de mogelijkheid geboden om voor een bepaalde periode naar Frankrijk te gaan. Zij draaien dan mee in ons gezin, waar gekeken wordt naar mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden.

 

Wij hopen de jongeren een positieve ervaring te laten opdoen in de periode dat ze in Frankrijk geplaatst zijn.

Voor mensen die hier vragen over hebben, deze kunt u per mail stellen of eventueel natuurlijk ook aan ons vragen wanneer u hier bent.

 

ZMOK-scholen

In het verleden zijn voor het Landelijk Werkverband ZMOK Leer - Werkprojecten ontwikkeld op Moulin Ecurades in samenwerking met diverse ZMOK-scholen uit Nederland. In totaal hebben meer dan 600 jongeren al hun "steentje"  bijgedragen aan de wederopbouw van het pand.

Wij hopen in de toekomst weer met groepen jongeren van ZMOK-scholen en andere groepen jongeren, die een Leer - Werkervaringsweek goed kunnen gebruiken, te mogen gaan werken op Moulin Ecurades.

Bent u een begeleid(st)er en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neemt u dan contact met ons op via Saskialammers1@hotmail.com.

Jongeren kunnen hier ervaring opdoen in de bouw / bosbouw / tuinbouw / tuinonderhoud / dierverzorging.

Wij zullen er zijn voor de begeleiding van de werkzaamheden. Van de organisatie wordt verwacht dat zij voor begeleiding van de jongeren zorgt.

Samen met de begeleiding zullen we kijken naar een goede balans tussen werk en ontspanning.